Video

Distaalinen Humerus-mediaalinen lukituslevy

Moniaksiaalinen distaalinen lateraalinen sääriluu

Solisluun koukun lukituslevy

Olkaluu Y muoto

Distaalinen solisluun rekonstruktio

Distaalinen lateraalinen Humerus

Sivusäärän tasangon sivusuunnassa moniaksiaalinen

Distaalinen mediaalinen sääriluu

Distaalinen lateraalinen sääriluu L

Distaalinen fibulaarinen etuosa

Distaalinen fibulaarinen etuosa

Distaalinen fibulaarinen etuosa

Ulna Olecranon

Distaalinen Volar Radius Vino pää

Distaalinen Volar Säde Vino Pieni Suuri

Fibulaarinen takaosan sivu

Fibulaarinen lateraalinen distaalinen

Moniaksiaalinen distaalinen reisiluun

Reisiluun kaulan tyyppi

Moniaksiaalinen mediaalinen sääriluun tasanne

Sivusäärän tasanne

Moniaksiaalinen Humerus-kaula

Solisluiden jälleenrakentaminen 7 reikää

Solisluiden jälleenrakentaminen